Responsive image

Vue.js , Express , CRUD MongoDB

ผู้เรียนทั้งหมด : 11 คน

ความยาววีดีโอ : 0.37 ชั่วโมง

ราคา : 300 บาทวีดีโอตัวอย่างเนื้อหา


เนื้อหาคอร์ส Vue.js , Express , CRUD MongoDB:

Vue.js , Express , CRUD  MongoDB

คอร์สนี้เหมาะกับใคร :

  • นักเรียนนักศึกษา 
  • บุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน HTML , CSS , JavaScript

คอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส MEVN และได้คัดเลือกบทเรียนส่วนหนึ่งมาจากworkshop ภายในคอร์ส 

http://bit.ly/2DphOht ( คอร์สเรียน MEVN MongoDB Express Vue.js Node.js )

หากสนใจคอร์สโปรดติดต่อสอบถามผู้สอน

เนื้อหาของ workshop จะกล่าวถึงหลักการใช้งาน  object modeling for node.js โดยจะใช้  Vue.js ร่วมกับ Express.js

เพื่อทำการอ่านเขียนข้อมูลลงบน MongoDB 

หากผู้เรียนซื้อคอร์สผ่านทางระบบ online เมื่อคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้วห้ติดต่อผู้สอนเพื่อขอรับ  source code
คอร์สที่คล้ายกับที่คุณเลือก