Responsive image

Workshop Vue.js 2.x + Socket.io

ผู้เรียนทั้งหมด : 11 คน

ความยาววีดีโอ : 0.40 ชั่วโมง

ราคา : 300 บาทวีดีโอตัวอย่างเนื้อหา


เนื้อหาคอร์ส Workshop Vue.js 2.x + Socket.io:

Real Time Chat Application ด้วย Vue.js กับ Socket.io


คอร์สนี้เหมาะกับใคร :

  • นักเรียนนักศึกษา 
  • บุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน HTML , CSS , JavaScript

คอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส MEVN และได้คัดเลือกบทเรียนส่วนหนึ่งมาจากworkshop ภายในคอร์ส 

http://bit.ly/2DphOht ( คอร์สเรียน MEVN MongoDB Express Vue.js Node.js )

หากสนใจคอร์สโปรดติดต่อสอบถามผู้สอน


คอร์สที่คล้ายกับที่คุณเลือก