ย้อนกลับหน้าแรก

โครงการพัฒนา

เรามุ่งหวังพัฒนาสร้างสรรค์แอปเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ปัจจุบันเราพัฒนาแอปชื่อว่า Bigmom เป็นแอปเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ประเภท O2O และ B2C โดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดเล็ก SME , OTOP แอปพลิเคชันแบ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ขาย ระบบขนส่งโดย Driver และหน้าบ้านสำหรับลูกค้าเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ทุกคนสามารถลงรายการสินค้ารวมถึงบริการได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ Seller รวบรวมหมวดหมู่สินค้าและบริการหลากหลาย อีกทั้งเรายังส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นแนะนำการท่องเที่ยว ขายแพ็กเกจทัวร์หรือบริการนำเที่ยวแหล่งชุมชน สวนผลไม้ เป็นต้นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ

11tech มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในอนาคตเรามุ่งช่วยเหลือเกษตรกร และธุรกิจขนาดเล็ก


ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา


ติดต่อเรา