นโยบายการขอคืนเงิน


เราขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกซื้อสินค้ากับ 11tech.asia

ระบบจะคืนเงินภายใน 30 วันเมื่อตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1 . ท่านต้องมีเหตุผลประกอบและโดยอำนาจดุลพินิจจะอยู่ที่ 11tech.asia

การคืนเงิน  11tech.asia จะคืนตามจำนวนที่ทาง 11tech.asia ได้รับและท่านอาจไม่รับเงินคืนเต็มจำนวนยอดที่ท่านสั่งซื้อเพราะ11tec.asia จะหักเงินจากการดำเนินการใดๆของระบบด้วย

2.ท่านต้องยังคงเป็นสมาชิกของ 11tech.asia และทาง 11tech.asia จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านเช่นบัตรประชาชน และรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.เราจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศไทย ที่ชื่อของผู้ถือบัตรตรงกับชื่อหรือข้อมูลของผู้ชำระเงินเท่านั้น และโปรดทราบว่าเราจะคืนเงินให้ได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินโดยการโอนเงินออกนอกประเทศไทย

4.หากประสงค์คืนเงินท่านต้องไม่เก็บเนื้อหาใดๆจาก 11tech.asia ในรูปแบบสื่อวีดีโอใดๆลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลรวมจัดเก็บไว้บนระบบ Cloud ด้วยท่านต้องต้องคืนหรือทำลายโดยไม่สามารถโอนให้กับบุคคลท่านอื่นได้

5.หากซื้อสินค้าโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศจะได้รับการคืนเงินตามอัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่านได้ชำระเงินและเริ่มมีการบันทึกเข้าระบบของ 11tech.asia ภายในวันดังกล่าว

การกำหนดราคาการลดราคาและการแก้ไขราคา

ทาง 11tech.asia สามารถจัดการแก้ไขได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางราคาที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางราคา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อผิดพลาด ท่านอาจดำเนินธุรกรรมต่อหรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดยการติดต่อกับทาง 11tech.asia 

ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจาก 11tech.asia ไปแล้วหลังจากนั้นระบบปรับลดราคาสินค้าที่ท่านซื้อไป ภายใน 14 วันปฎิทินหลังจากท่านซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆแล้วท่านสามารถติดต่อขอรับเงินคืนหรือขอแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้โดยติดต่อกับ 11tech.asia 


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-03-61

หากมีข้อสงสัยใดๆโปรดติดต่อ [email protected]