Responsive image

Node.js เรียนรู้วิธีใช้งานขั้นพื้นฐาน

ผู้เรียนทั้งหมด : 11 คน

ความยาววีดีโอ : 0.40 ชั่วโมง

ราคา : 199 บาทวีดีโอตัวอย่างเนื้อหา


เนื้อหาคอร์ส Node.js เรียนรู้วิธีใช้งานขั้นพื้นฐาน:

Node.js เรียนรู้วิธีใช้งานขั้นพื้นฐาน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร :

  • นักเรียนนักศึกษา 
  • บุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เรียนรู้วิธีใช้งาน Node.js เบื้องต้น 

ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน HTML , CSS , JavaScript

คอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส MEVN และได้คัดเลือกบทเรียนส่วนหนึ่งมาจากworkshop ภายในคอร์ส 

http://bit.ly/2DphOht ( คอร์สเรียน MEVN MongoDB Express Vue.js Node.js )

หากสนใจคอร์สโปรดติดต่อสอบถามผู้สอน
คอร์สที่คล้ายกับที่คุณเลือก